header banner
Default

Arthur van Lier (LiteBit): “Er komt een shake-out van cryptobedrijven in Nederland aan” | Bitcoinmagazine nl


Het Nederlandse cryptobedrijf LiteBit maakt vandaag bekend te gaan stoppen met hun activiteiten. De toenemende concurrentie, tegenvallende handelsvolumes en steeds
meer regels doen de broker uit Rotterdam met ruim 200.000 klanten de das om. We
nemen met operationeel directeur Arthur van Lier de laatste stand van zaken
door. Lees bij bitcoinmagazine.nl het exclusieve interview.

1. Wat zijn de redenen om te stoppen?

“De cryptomarkt is een ingewikkelde markt. We zijn internationaal gezien een
kleiner cryptobedrijf. We moeten concurreren met partijen met heel diepe zakken
zoals Binance en Coinbase. Door nieuwe wet – en regelgeving nemen de compliancekosten
toe.

Intern loopt dit proces al veel langer. We hebben de
afgelopen jaren veel gesprekken gevoerd om te fuseren of om ons over te laten
nemen. Dat is helaas niet gelukt. Steeds meer komt de vraag op, ook nu er weer
nieuwe regels uit Europa op ons afkomen: heeft investeren de komende jaren nog
wel zin? Het handelsvolume in de markt en bij ons is de afgelopen anderhalf jaar
fors gedaald, de afgelopen maanden zijn de volumes vrijwel opgedroogd ten
opzichte van 2021, een goed jaar voor crypto.

We maken nu geen of beperkt winst, hoe duurzaam is ons model? Je moet namelijk
een bepaald handelsvolume draaien om het spel mee te spelen. Frustrerend is dat
er partijen zijn zoals Binance, OKX en Gate.io die hier actief klanten werven
en bedienen zonder dat ze geregistreerd zijn bij De Nederlandsche Bank. Die
partijen vinden het volgen van de regels blijkbaar niet belangrijk, maar voor
ons is een gelijk speelveld belangrijk.

Ik wil benadrukken dat er géén financiële noodzaak is om te
stoppen. Alle assets zijn 1-op-1 beschikbaar bij ons”.

2. Wat moeten de klanten nu doen?

“Voorlopig hoeven zij niets te doen. We gaan ze uitgebreid informeren via alle
mogelijke kanalen. We sturen erop aan dat iedere klant per augustus 2023 is
overgegaan naar Bitvavo of een andere provider of dat ze hun crypto’s
omwisselen in euro’s.

Het is overigens geheel vrijwillig om naar Bitvavo te gaan, maar we zien hen
als een professionele partij, geregistreerd bij de DNB en die er serieus werk van
maakt om aan alle regels te voldoen. We bouwen momenteel een interface tussen
LiteBit en Bitvavo, waardoor klanten gemakkelijker kunnen overstappen zonder
blockchainkosten. Met name onze actievere klanten kunnen dan door blijven
handelen. Het is voor ons een erezaak dat klanten bij een DNB geregistreerde partij
terechtkomen. Overigens moet de Autoriteit Consument & Markt nog akkoord
gaan met deze oplossing in het kader van de mededingingswet, maar ik verwacht
daar geen problemen”.

3. Hoe is het om dit besluit te moeten nemen?

“Het is een heel zuur en pijnlijk besluit. Ik werk hier zelf
ook vijf jaar en je ziet het liever niet zo eindigen. We hebben de afgelopen
jaren hard gewerkt om aan LiteBit te bouwen. Voor een aantal collega’s is het
al opgehouden bij LiteBit, maar sommige daarvan hebben alweer een nieuwe baan
gevonden. We begeleiden alle medewerkers financieel en qua instroming naar een
andere baan. Ik vind dat we best proactief zijn met dit besluit. Liever dit dan
om later gedwongen te worden te stoppen, in die situatie wil ik niet komen”.

4. Wat betekent dit voor andere brokers in Nederland?

VIDEO: ZE LIEGEN TEGEN U OVER de BITCOIN ETF's | Crypto-crash uitgelegd
Altcoin Daily

“Ik denk eerlijk gezegd dat er in Nederland een shake-out
aan zit te komen. Je moet namelijk een bepaald volume draaien om te overleven.
Want het is niet alleen de wet – en regelgeving, het is vooral de concurrentie
van de grote partijen die het lastig maken voor kleinere partijen.”

In Oostenrijk en Frankrijk had Litebit enkele duizenden
klanten. Zij kunnen naar Bitpanda (Bitpanda heeft registratie in die landen).
Ook zij kunnen verkopen of opnemen. Doen zij dat niet, dan worden hun crypto’s
in euro’s omgewisseld en uitgekeerd op de klant bankrekeningen.

Sources


Article information

Author: Michael Johnson

Last Updated: 1704419522

Views: 1428

Rating: 4.3 / 5 (39 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michael Johnson

Birthday: 1909-12-03

Address: 78147 Vicki Coves Apt. 197, Rodriguezport, ME 36871

Phone: +4676181736097112

Job: Actor

Hobby: Photography, Aquarium Keeping, Cooking, Tea Brewing, Sculpting, Fencing, Web Development

Introduction: My name is Michael Johnson, I am a fearless, welcoming, striking, radiant, risk-taking, rich, esteemed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.