header banner
Default

BLOX | Nieuws: De Ethereum-koers bereikt haar hoogste hoogtepunt in de afgelopen twee jaar, en dit is wat we in 2024 kunnen verwachten


raket met ethereum logo

Nu Bitcoin even uitgeraasd is, wordt het tijd voor de volgende op de lijst: Ethereum. De koers is met 4,5% gestegen en de munt wordt verhandeld voor 2.200 euro. Dat is de hoogste waarde in lange tijd. Daarnaast staat er in januari nog iets op de planning voor Ethereum…

Ethereum koers hoogste sinds mei 2022

VIDEO: MOST INSANE Ethereum Price Prediction (ETH to $25,000)
Altcoin Daily

Door de stijging van vandaag begeeft Ethereum zich weer op bekend terrein. Eindelijk is de coin weer 2.200 euro waard, dat is sinds mei 2022 niet meer voorgekomen.

ethereum koersgrafiek

De actuele koers van Ethereum is vandaag € 2.193,20, met een handelsvolume van 26 miljard euro in de afgelopen 24 uur. Dit vertegenwoordigt een stijging van 4,5% in de afgelopen 24 uur en een toename van 14,37% in de afgelopen 7 dagen.

Er zijn momenteel 120 miljoen ETH in omloop, en nog steeds hoeft Ethereum alleen maar Bitcoin voor zich te dulden qua marktkapitalisatie.

Hard Fork en ETF

VIDEO: Cardano het nieuwe Ethereum? | Comeback NFT's | Crypto nieuws vandaag | #1009
BLOX

In het begin van 2024 kan Ethereum ook een upgrade verwachten op hun testnetwerk. Voordat iets uitgebracht wordt op het echte netwerk, moet dit eerst goed getest worden. Maar vergis je niet, als iets naar het testnetwerk mag dan is er al een heel proces aan vooraf gegaan.

Er zijn verschillende testnetwerken waaronder Goerli. In januari kan Goerli een hard fork verwachten, deze wordt Dencun genoemd.

Dencun introduceert proto-danksharding (whuuuut?). Deze verbetering zal mogelijk leiden tot een verlaging van de transactiekosten voor rollups, wat uiteindelijk goed zal zijn voor de eindgebruikers. Het is een naam voor veelgehoorde verbeteringen zoals goedkopere transacties, schaalbaarheid, betere beveiliging enzovoort.

De verschillende teams met developers kunnen zich nu al voorbereiden op wat er staat te gebeuren op Goerli.

Wat kan je nog meer verwachten in 2024 van Ethereum? Hoogstwaarschijnlijk een ETF. Op 5 december besloot de SEC om geen Sinterklaas te spelen en de markt geen cadeautje te geven. Ze stelden het besluit tot goed- of afkeuring van een Ethereum ETF van Grayscale uit tot komend jaar.

Sources


Article information

Author: Misty Thomas

Last Updated: 1702640522

Views: 509

Rating: 3.9 / 5 (73 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Misty Thomas

Birthday: 2020-07-29

Address: 020 Eddie Plain, South Joseph, NY 92024

Phone: +3882900989523525

Job: Archaeologist

Hobby: Playing Chess, Ice Skating, Wildlife Photography, Tennis, Running, Cycling, Table Tennis

Introduction: My name is Misty Thomas, I am a Precious, honest, unreserved, sincere, intrepid, steadfast, exquisite person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.