header banner
Default

Elke dag besteden we maar liefst 185 minuten aan onze smartphone, maar één app neemt alle andere applicaties over


Table of Contents

  © Shutterstock

  We turen (een héél klein beetje) minder naar ons scherm, we zitten wat minder op Facebook en Messenger. Onze relatie met de smartphone en technologie in het algemeen bekoelt wat, blijkt uit de nieuwste editie van de Digimeter. “Het is soms allemaal wat te veel, te snel en te moeilijk. Ook voor jongeren”, zegt professor Lieven De Marez (UGent).

  Tom Le Bacq

  Sources


  Article information

  Author: Crystal Jackson

  Last Updated: 1703796961

  Views: 755

  Rating: 3.9 / 5 (73 voted)

  Reviews: 94% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Crystal Jackson

  Birthday: 1915-11-02

  Address: 3381 Mathew Parks, Robertsonville, NC 50482

  Phone: +4060872041715774

  Job: Geologist

  Hobby: Arduino, Beer Brewing, Origami, Knitting, Telescope Building, Motorcycling, Basketball

  Introduction: My name is Crystal Jackson, I am a important, talented, audacious, lively, Open, skilled, forthright person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.