header banner
Default

Groeten uit België


Volgens een studie van de Zwitserse bank Crédit Suisse - het jaarlijkse Global Wealth Report - zijn Belgen de rijkste mensen ter wereld, berekend volgens het mediaaninkomen (228.000 euro per volwassene). Een belangrijke kanttekening daarbij is wel dat onze overheid een fikse schuld met zich meedraagt die niet wordt meegerekend. Daarnaast wordt ook het vastgoedbezit meegerekend maar niet de pensioenfondsen, wat ons wellicht in een iets te gunstige positie afschildert.

Maar feit blijft dat we internationaal gemiddeld bij de top horen, en dat al sinds jaren. Vlaanderen doet het dan nog eens heel wat beter in vergelijking met de andere regio's. De gemeenten met de hoogste inkomens vinden we ook vooral daar.

Naast bezit is ook inkomen een interessante graadmeter. Wat zeggen gegevens van StatBel? Met een gemiddeld inkomen per inwoner van 30.859 euro is Sint-Martens-Latem in dit soort rangschikkingen doorgaans 'de rijkste gemeente' van het land. Het gemiddeld inkomen ligt er 56,9% boven het Belgische gemiddelde. Het laagste gemiddelde inkomen is traditioneel terug te vinden in Sint-Joost-ten-Node. Het inkomen per hoofd ligt er 46,3% lager dan het nationale gemiddelde. 

Gemiddeld verdiende de Belg 19.671 euro in 2020 volgens StatBel. Het gaat dan om het  netto belastbare inkomen. In Vlaanderen ligt dat gemiddelde inkomen het hoogst (21.078 euro), in Brussel (15.444) het laagst. Maar ook hier moeten we een en ander met de nodige voorzichtigheid interpreteren: het gaat immers om het aangegeven inkomen. Op provinciaal niveau scoort Vlaams-Brabant het hoogst, gevolgd door Waals-Brabant en Oost-Vlaanderen. Henegouwen is de provincie waar het gemiddeld inkomen traditioneel het laagst ligt

U wil op dit artikel reageren ?

VIDEO: De evolutie van het vermogen van de allerrijkste Belgen van 2000 tot 2020
De Rijkste Belgen

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op [email protected].

Sources


Article information

Author: Nicholas Parker

Last Updated: 1703853003

Views: 1019

Rating: 4.1 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicholas Parker

Birthday: 1920-02-10

Address: 40422 Franco Neck Apt. 745, Reynoldsport, IN 73912

Phone: +3836388243054096

Job: Veterinarian

Hobby: Skydiving, Sculpting, DIY Electronics, Lock Picking, Fishing, Swimming, Embroidery

Introduction: My name is Nicholas Parker, I am a transparent, exquisite, dazzling, talented, Precious, ingenious, risk-taking person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.