header banner
Default

Valorisering van die subsidie vir die webinars in 2023


Publicatie datum:

Leestijd: 1 minuut leestijd

Op dinsdagmiddag 11 juli 2023 organiseren we van 16.00 tot 17.30 uur een webinar over de subsidie Valorisatie 2023.

Deze subsidie is vanaf nu beschikbaar. Je kunt voor kleine projecten van €100.000 tot €350.000 nu een aanvraag indienen. Voor middelgrote projecten van €350.000 tot €800.000 kun je vanaf 9 oktober een subsidieaanvraag doen.

Wees erbij! Meld je nu aan voor het webinar Valorisatie

VIDEO: SNN Webinar Valorisatie | 11 07 2023 | Ondertiteling
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

In dit webinar geven we een toelichting over de subsidie:

  • Wat houdt de subsidie Valorisatie 2023 in?
  • Voor wie is deze subsidie bedoeld?
  • Naar wat voor innovatieve projecten zijn we op zoek? 
  • Wat houdt het Projectvoorstel in 2 pagina's in: een verplichte stap voor het aanvragen van deze subsidie. 

Inspirerende sprekers aan tafel

VIDEO: Webinar EU subsidies duurzaamheid - 3 oktober 2023
VNGemeenten

Daarnaast hopen we je te inspireren met een aantal sprekers vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen, die deze subsidie al eerder aangevraagd hebben. Stefan Vogelzang van VRelax, Wilbert van den Eijnde lector bij NHL Stenden en Daniëlle Bekkering van het HANNN schuiven aan. Zij delen hun kennis en tips met je. Ook is er alle ruimte voor vragen.  Heb je vragen over deze subsidie of jouw projectidee aansluit bij de doelen van deze subsidie of over het aanvraagproces? Meld je dan aan voor het webinar via onderstaande knop. 

Meld je aan

Let op: hierbij een directe link naar het webinar (beschikbaar op dinsdag 11 juli tussen 16.00 - 17.30 uur) https://us06web.zoom.us/j/81834740547

Aanmelden in Microsoft Edge

Let op: Aanmelden via Microsoft Edge kan soms problemen opleveren. Open in dit geval het aanmeldformulier via een andere browser (bijvoorbeeld Google Chrome of Mozilla Firefox). Ook kun je een e-mail sturen naar [email protected] om je aan te melden.

Meer weten over de subsidie?

VIDEO: Kemijärvi srk evl. – livestriimi
Kemijärvi srk evl.

Wil je meer weten over de subsidie? Op de subsidiepagina Valorisatie 2023 Klein (van €100.000 tot €350.000) en op de pagina Valorisatie 2023 Middelgroot (van €350.000 tot €800.000) vind je alvast meer informatie over de subsidie, het aanvraagproces en bij wie je terecht kunt met vragen. Hier vind je hier ook de uitvoeringsregeling van de subsidie. Hierin staan alle voorwaarden. Goed en interessant om van tevoren alvast te lezen!

Deze subsidie wordt mede gefinancieerd vanuit het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het JTF-programma (Just Transition Fund). Lees meer over deze programma's op de pagina programma's op onze website. 

Alvast jouw subsidieaanvraag voorbereiden?

VIDEO: 1/1 Portalen 2024 | Energy Uppdatering Januari 2024
Camilla Borgström - Vägen Hem

Een belangrijke verplichte voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze subsidie is het aanleveren van een kort en krachtig projectvoorstel van twee pagina’s.   

  Het format waarmee je jouw projectvoorstel in twee pagina’s kunt aanleveren staat al online. Dit document vind je via de subsidiepagina Valorisatie 2023 Klein en op de webpagina over het Projectvoorstel in twee pagina's. De titel van het document is: 'Format Projectvoorstel in twee pagina's'. Ga met het invullen van dit document vooral alvast aan de slag! Je kunt jouw projectvoorstel aanleveren bij het SNN. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

VIDEO: Ziek door isolatie met purschuim: 'Van duurzaamheid naar alles kwijt'
RTL Nieuws

Vul het formulier in om je aan te melden. Je ontvangt een e-mail om je aanmelding te bevestigen. We versturen de SNN Nieuwsbrief twee keer per maand.

Sources


Article information

Author: Heidi Barton

Last Updated: 1704103922

Views: 820

Rating: 3.9 / 5 (100 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Heidi Barton

Birthday: 1909-01-29

Address: 083 Kristine View, Grayshire, NM 75889

Phone: +3886723726661830

Job: Zoologist

Hobby: Wildlife Photography, Camping, Rowing, Running, Bird Watching, Pottery, Cross-Stitching

Introduction: My name is Heidi Barton, I am a honest, apt, lively, artistic, multicolored, Adventurous, dazzling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.